مرکز هیپنوتیزم مشاوره و آموزش مدیتیشن پرفسور کیوان مهتاوند

مشاوره و انجام و آموزش هیپنوتیزم مدیتیشن مراقبه 
توسط استاد بین المللی فارغ التحصیل از امریکا 
به صورت تلفنی ، آنلاین یا حضوری 

موفقیت اتفاقی نیست ، به وجود آوردنی است . 

آموزش هیپنوتیزم مدیتیشن مراقبه فعالسازی چاکراها چشم سوم

جهت رفع تداخلات و موفقیت و متافیزیک و چشم سوم

 


خدمات مشاوره هیپنوتیزم مدیتیشن و مشاوره موفقیت 

ژانویه 26, 2024
مشاوره هیپنوتیزم مدیتیشن مراقبه در مرکز مشاوره هیپنوتیزم پرفسور مهتاوند
مشاوره هیپنوتیزم مدیتیشن مراقبه در مرکز مشاوره هیپنوتیزم پرفسور مهتاوند مشاوره هیپنوتیزم مدیتیشن مراقبه توسط پرفسور کیوان مهتاوند استاد بین المللی شناخته شده فارغ التحصیل از امریکا به صورت تلفنی ، آنلاین یا حضوری جهت دریافت وقت تماس بگیرید یا […]
فوریه 8, 2024
مشاور سیاسی استراتژیک و سرمایه گذاری
مشاور سیاسی استراتژیک و سرمایه گذاری مشاور سیاسی استراتژیک و سرمایه گذاری در امور مختلف ملی و بین المللی با کارنامه عالی و تجربه روابط بین المللی با سیاستمداران و سرمایه داران و اشخاص تاثیر گذار صاحب جایگاه ونام شما […]
ژانویه 26, 2024
مرکز هیپنوتیزم مدیتیشن چاکرادرمانی نوردرمانی پرفسور مهتاوند
مرکز هیپنوتیزم مدیتیشن چاکرادرمانی نوردرمانی مرکز هیپنوتیزم مدیتیشن چاکرادرمانی نوردرمانی پرفسور کیوان مهتاوند استاد بین المللی شناخته شده فارغ التحصیل از امریکا به صورت تلفنی آنلاین حضوری جهت اخذ نوبت تماس بگیرید یا پیام دهید. انجام هیپنوتیزم مدیتیشن مراقبه انجام […]
جولای 18, 2024
جمهوری اسلامی ایران شناسه تایید شده پروفسور کیوان مهتاوند شناسه دیجیتالی بین المللی رسمی ایران
جمهوری اسلامی ایران شناسه تایید شده پروفسور کیوان مهتاوند شناسه دیجیتالی بین المللی رسمی ایران شناسه تایید شده پروفسور کیوان مهتاوند ایران ایران شناسه دیجیتالی بین المللی رسمی ایران انجمن علمی مدیتیشن هیپنوتیزم چاکرادرمانی و علوم مرتبط و وابسته پروفسور […]
ژانویه 26, 2024
استاد هیپنوتیزم مدیتیشن مراقبه چاکرادرمانی ونوردرمانی
استاد هیپنوتیزم مدیتیشن مراقبه چاکرادرمانی ونوردرمانی پرفسور مهتاوند استاد هیپنوتیزم مدیتیشن مراقبه چاکرادرمانی ونوردرمانی  پرفسورکیوان مهتاوند جلسات به صورت تلفنی ، آنلاین یا حضوری برگزار میگردد. جهت دریافت نوبت تماس بگیرید یا پیام دهید استاد هیپنوتیزم مدیتیشن چاکرادرمانی نوردرمانی پرفسورکیوان […]
جولای 18, 2024
IR IRAN APPROVED ID OF PROFESSOR KEYVAN MAHTAVAND .ID.IR OFFICIAL IRAN INTERNATIONAL DIGITAL ID
IR IRAN APPROVED ID OF PROFESSOR KEYVAN MAHTAVAND .ID.IR OFFICIAL IRAN INTERNATIONAL DIGITAL ID PROFERSSOR KEYVAN MAHTAVAND LEADER OF MEDITATION SOCIETY In the link below, you can see the approved identification card of Professor Keyvan Mahtavand, which has been officially […]

 دوره های آموزشی خصوصی هیپنوتیزم مدیتیشن چاکراتراپی و موفقیت

 

جولای 18, 2024
جمهوری اسلامی ایران شناسه تایید شده پروفسور کیوان مهتاوند شناسه دیجیتالی بین المللی رسمی ایران
جمهوری اسلامی ایران شناسه تایید شده پروفسور کیوان مهتاوند شناسه دیجیتالی بین المللی رسمی ایران شناسه تایید شده پروفسور کیوان مهتاوند ایران ایران شناسه دیجیتالی بین المللی رسمی ایران انجمن علمی مدیتیشن هیپنوتیزم چاکرادرمانی و علوم مرتبط و وابسته پروفسور […]
جولای 18, 2024
IR IRAN APPROVED ID OF PROFESSOR KEYVAN MAHTAVAND .ID.IR OFFICIAL IRAN INTERNATIONAL DIGITAL ID
IR IRAN APPROVED ID OF PROFESSOR KEYVAN MAHTAVAND .ID.IR OFFICIAL IRAN INTERNATIONAL DIGITAL ID PROFERSSOR KEYVAN MAHTAVAND LEADER OF MEDITATION SOCIETY In the link below, you can see the approved identification card of Professor Keyvan Mahtavand, which has been officially […]
فوریه 9, 2024
خرید مدرک تحصیلی معتبر امریکا با استعلام
خرید مدرک تحصیلی معتبر امریکا با استعلام خرید مدرک تحصیلی معتبر امریکا با استعلام خرید مدرک تحصیلی معتبر امریکا با استعلام در مقاطع تحصیلی مختلف از دانشگاه های بین المللی ایالات متحده امریکا تهیه مدارک تحصیلی و دانشگاهی در زمان […]
ژانویه 26, 2024
دوره آموزش مدیتیشن نوردرمانی توسط پروفسور کیوان مهتاوند
دوره آموزش مدیتیشن نوردرمانی توسط پروفسور کیوان مهتاوند دوره آموزش مدیتیشن نوردرمانی توسط استاد بزرگ بین المللی شناخته شده پرفسور کیوان مهتاوند این دوره در 5 جلسه 1 ساعته برگزار میگردد. به صورت تلفنی ، آنلاین یا حضوری برای ثبت […]
ژانویه 26, 2024
آموزش هیپنوتیزم موفقیت دوره آموزش هیپنوتیزم
آموزش هیپنوتیزم موفقیت ، دوره آموزش هیپنوتیزم خصوصی آموزش هیپنوتیزم در دوره آموزش هیپنوتیزم موفقیت توسط استاد بزرگ بین المللی شناخته شده پروفسورکیوان مهتاوند. دوره در 5 جلسه 1 ساعته و به صورت خصوصی میباشد جهت شرکت در دوره آموزشی […]
ژانویه 26, 2024
دوره آموزش هیپنوتیزم هیپنوتراپی تلفنی وحضوری در مرکز هیپنوتیزم مهتاوند
دوره آموزش هیپنوتیزم هیپنوتراپی در مرکز هیپنوتیزم مهتاوند دوره آموزش هیپنوتیزم هیپنوتراپی توسط استاد بزرگ بین المللی شناخته شده پرفسورکیوان مهتاوند دوره آموزش هیپنوتیزم هیپنوتراپی در 5 جلسه یک ساعته برگزار میگردد به صورت تلفنی ، آنلاین یا حضوری جهت […]
ژانویه 26, 2024
دوره فعالسازی چاکراها چشم سوم پاکسازی چاکراها
دوره فعالسازی چاکراها چشم سوم وپاکسازی چاکراها دوره فعالسازی چاکراها چشم سوم توسط پرفسور کیوان مهتاوند استاد بین المللی شناخته شده فارغ التحصیل از امریکا به صورت تلفنی ، آنلاین یا حضوری تضمینی با ظرط عکسبرداری از هاله برای راحتی […]
ژانویه 26, 2024
انجام هیپنوتیزم مدیتیشن مراقبه
 انجام هیپنوتیزم مدیتیشن مراقبه در مرکز هیپنوتیزم مشاوره آموزش مدیتیشن پروفسور کیوان مهتاوند انجام هیپنوتیزم مدیتیشن مراقبه تلفنی و یا حضوری یا آنلاین توسط پرفسور کیوان مهتاوند استاد بزرگ بین المللی عضو سازمان ملل متحد و رهبر انجمن جهانی مدیتشن […]

همایش ها و گردهمایی ها 

جولای 18, 2024
جمهوری اسلامی ایران شناسه تایید شده پروفسور کیوان مهتاوند شناسه دیجیتالی بین المللی رسمی ایران
جولای 18, 2024
IR IRAN APPROVED ID OF PROFESSOR KEYVAN MAHTAVAND .ID.IR OFFICIAL IRAN INTERNATIONAL DIGITAL ID

خدمات صدور گواهی آموزشی و اپلای مدارک دانشگاهی بین المللی 

جولای 18, 2024
جمهوری اسلامی ایران شناسه تایید شده پروفسور کیوان مهتاوند شناسه دیجیتالی بین المللی رسمی ایران
جولای 18, 2024
IR IRAN APPROVED ID OF PROFESSOR KEYVAN MAHTAVAND .ID.IR OFFICIAL IRAN INTERNATIONAL DIGITAL ID

کتاب های مجوزدار منتشر شده از پروفسور کیوان مهتاوند  

جولای 18, 2024
جمهوری اسلامی ایران شناسه تایید شده پروفسور کیوان مهتاوند شناسه دیجیتالی بین المللی رسمی ایران
جولای 18, 2024
IR IRAN APPROVED ID OF PROFESSOR KEYVAN MAHTAVAND .ID.IR OFFICIAL IRAN INTERNATIONAL DIGITAL ID

خدمات مشاوره هیپنوتیزم مدیتیشن وآموزش آنلاین توسط پروفسور کیوان مهتاوند

جولای 18, 2024
جمهوری اسلامی ایران شناسه تایید شده پروفسور کیوان مهتاوند شناسه دیجیتالی بین المللی رسمی ایران
جمهوری اسلامی ایران شناسه تایید شده پروفسور کیوان مهتاوند شناسه دیجیتالی بین المللی رسمی ایران شناسه تایید شده پروفسور کیوان مهتاوند ایران ایران شناسه دیجیتالی بین المللی رسمی ایران انجمن علمی مدیتیشن هیپنوتیزم چاکرادرمانی و علوم مرتبط و وابسته پروفسور […]
جولای 18, 2024
IR IRAN APPROVED ID OF PROFESSOR KEYVAN MAHTAVAND .ID.IR OFFICIAL IRAN INTERNATIONAL DIGITAL ID
IR IRAN APPROVED ID OF PROFESSOR KEYVAN MAHTAVAND .ID.IR OFFICIAL IRAN INTERNATIONAL DIGITAL ID PROFERSSOR KEYVAN MAHTAVAND LEADER OF MEDITATION SOCIETY In the link below, you can see the approved identification card of Professor Keyvan Mahtavand, which has been officially […]
آوریل 11, 2024
انجام و آموزش هیپنوتیزم مدیتیشن مراقبه
انجام و آموزش هیپنوتیزم مدیتیشن مراقبه توسط استاد بین المللی فارغ التحصیل از آمریکا پرفسور کیوان مهتاوند با بیش از یک دهه فعالیت و شناخته شده در سطح بین المللی عضو رسمی سازمان ملل متحد عضو هئیت علمی سازمان دانشگاه […]
آوریل 8, 2024
پذیرش نمایندگی شریک در هلدینگ پرفسور کیوان مهتاوند
پذیرش نمایندگی شریک در هلدینگ پرفسور کیوان مهتاوند -️گواهی صدور ارائه نمایندگی 150 میلیون تومان -️مبلغ پیشنهادی برای شرکت از راه های ارتباطی ارائه گردد. ، لیست بیزینس‌های مختلف پرفسور کیوان مهتاوند به شرح زیر است: 1. آموزش هیپنوتیزم 2. […]
آوریل 8, 2024
مشاور برندینگ و کسب و کار مشاوره سرمایه گذاری بزرگ و خرد
مشاور برندینگ و کسب و کار مشاوره سرمایه گذاری بزرگ و خرد مشاور برندینگ و کسب و کار مشاوره سرمایه گذاری بزرگ و خرد شامل  ایده پردازی ، مدیریت بحران ،سرمایه گذاری در بخش های صنعتی ، کشاورزی و طلا […]
آوریل 8, 2024
دوره متافیزیک و قانون جذب و فلسفه زندگی و موفقیت
دوره متافیزیک و قانون جذب و فلسفه زندگی و موفقیت در مرکز مشاوره هیپنوتیزم آموزش مدیتیشن پرفسور کیوان مهتاوند دوره متافیزیک و قانون جذب و فلسفه زندگی و موفقیت در مرکز مشاوره هیپنوتیزم آموزش مدیتیشن پرفسور کیوان مهتاوند استاد بین […]
آوریل 8, 2024
مشاوره فردی مشاوره موفقیت مشاوره رسیدن به آرامش
مشاوره فردی مشاوره موفقیت مشاوره رسیدن به آرامش مشاوره فردی مشاوره موفقیت مشاوره رسیدن به آرامش آیا می‌خواهید به موفقیت و آرامش دست پیدا کنید؟ با مشاوره فردی و هیپنوتیزم از پرفسور کیوان مهتاوند، به رسیدن به آرامش و موفقیت […]

 سایت های مرتبط با پروفسور مهتاوند و تولیدات 

جولای 18, 2024
جمهوری اسلامی ایران شناسه تایید شده پروفسور کیوان مهتاوند شناسه دیجیتالی بین المللی رسمی ایران
جولای 18, 2024
IR IRAN APPROVED ID OF PROFESSOR KEYVAN MAHTAVAND .ID.IR OFFICIAL IRAN INTERNATIONAL DIGITAL ID

تماس با ما Contact us

  • مراجعه فقط با تعیین وقت قبلی : تهران،منطقه 7،خیابان سپاه ،بن بست سید خلیل، ساختمان مهتاوند ، پلاک 13 ،طبقه اول کد پستی 1619913513
    first floor No. thirteen, Mahtavand Building, Seyed Khalil Dead End, District seven, Sepah Street, Tehran, Postal Code sixteen nineteen ninety one thirteen fifty one three
  • 02177503285

  • 09911081315 و 09223224359

  • mahtavandkeyvan@gmail.com

  • instagram : Keyvanmahtavand

آموزش هیپنوتیزم مدیتیشن مراقبه فعالسازی چاکراها چشم سوم

انجام و آموزش هیپنوتیزم مدیتیشن مراقبه توسط پرفسور کیوان مهتاوند تلفنی آنلاین حضوری.

فعالسازی و پاکسازی چاکراها
توسط پرفسور کیوان مهتاوند
استاد بزرگ بین المللی شناخته شده
تلفنی و آنلاین و حضوری

ا️طلاعات واریزی شماره کارت جهت واریز
۵۸۹۲۱۰۱۴۷۳۱۷۱۹۵۳
شماره شبا IR30015000000310104132141