اطلاعات تماس با پرفسور کیوان مهتاوند در زیر درج شده است.

ایمیل برای مکاتبات :

mahtavandkeyvan@gmail.com

golestanehonar.print@gmail.com

profmahtavand@gmail.com

Keyvanmahta@gmail.com

تلفن های تماس :

00989223224359  مستقیم

و

00989911081315 مستقیم

و

00982177503285

و

00989031700966

تنها صفحه اینستاگرام رسمی کیوان مهتاوند👇 روی لینک کلیک کنید یا نام کاربری  keyvanmahtavand را جستجو نمایید.

https://instagram.com/keyvanmahtavand?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

The contact information for Professor Keyvan Mahtavand is listed below.

Email for correspondence:

mahtavandkeyvan@gmail.com

golestanehonar.print@gmail.com

profmahtavand@gmail.com

Keyvanmahta@gmail.com

Contact numbers:

00989223224359  direct

And

00989911081315 direct

And

00982177503285

And

00989031700966

The only official Instagram page of Keyvan Mahtavand

https://instagram.com/keyvanmahtavand?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

شماره شبا حساب بانک سپه

به نام کیوان مهتاوند

IR300150000003101041321413

شماره کارت

5892101473171953

شماره حساب

3101041321413

بانک سپه نخستین بانک ایرانی.

Sepah bank account number for transfer money (IR Rial ) and for usd or usdt just call or send email

Name of user: Keyvan Mahtavand

IR300150000003101041321413

card number

5892101473171953

Bank account number

3101041321413

Sepah Bank, the first Iranian bank.